Mobil: +420 724 167 706 leos@geodet-brno.cz
Vyberte stránku

GEOMETRICKÝ PLÁN

je nezbytný pro:

  • zaměření budovy pro kolaudaci a vyznačení v katastru
  • změnu zobrazení obvodu budovy v katastru
  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vymezení věcného břemene k části pozemku
  • zpřesnění hranice pozemků

VYTYČENÍ STAVBY

Před zahájením výstavby Vám na staveništi vyznačíme přesnou polohu a tvar budoucího objektu.
Zajistíme také určení výšek a další geodetické práce potřebné při založení stavby a v jejím průběhu.

VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU

Potřebujete vědět přesnou polohu hranic Vašeho pozemku?
Zajistíme Vám vyznačení hranic pozemků v terénu a označíme je viditelnými hraničními znaky.

VYHOTOVENÍ MAPOVÝCH PODKLADŮ

Zaměření polohopisu a výškopisu je důležitým podkladem pro projektování staveb.
Chystáte-li se stavět dům, budovat komunikaci, či provádět jiné zásahy, vyžadující znalost výškových poměrů a vzájemné polohy objektů v dané lokalitě, vyhotovíme Vám mapový podklad dle Vašich požadavků.

GEOMETRICKÝ PLÁN

Zpracujeme Vám dokumentaci dokončených staveb a rozvodů inženýrských sítí, stejně jako zaměření skutečného stavu pozemků, staveb, či jiných objektů.

PODNIKÁNÍ V GEODÉZII SE VĚNUJEME JIŽ VÍCE NEŽ 15 LET.

Zkušenosti získané dlouholetým působením v oboru nadále zúročujeme a rozšiřujeme, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout kvalitní a rychlé zpracování zakázek, stejně jako odborné poradenství v oblastech s geodezií souvisejících.

Nabízíme Vám komplexní zpracování zakázek jak v oblasti katastru nemovitostí, tak ve sféře stavební geodézie.

Ke každé zakázce, bez ohledu na její rozsah, přistupujeme individuálně. Účel a rozsah měření nejprve pečlivě konzultujeme s klientem za účelem nejefektivnějšího postupu jejího zpracování. Ve spojení s následným přesným zaměřením a pečlivým vyhodnocením naměřených dat Vám tak můžeme nabídnout vysoce kvalitní výstup za rozumnou cenu.

Nezdráhejte se nás oslovit při řešení Vaší situace. Pomůžeme Vám najít řešení, poradíme jak postupovat a poskytneme nezávaznou kalkulaci ceny geodetických prací.

Těšíme se na naší budoucí spolupráci,

tým WWW.GEODET-BRNO.CZ

Kompletní služby v oblasti geodézie.

Práce v katastru nemovitostí:

Geodetické práce pro projektovou činnost:

Geodetické práce při výstavbě:

A další služby v oboru geodézie dle dohody.